Điều Kiện và Điều Khoản

Xin vui lòng đọc kỹ các điều kiện và điều khoản sau đây trước khi sử dụng dịch vụ của In Trí Thức:

  1. Chấp Nhận Điều Kiện: Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ và tuân theo tất cả các điều kiện và điều khoản được nêu dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, xin vui lòng không tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
  2. Quyền Sở Hữu: Mọi nội dung, thông tin, và tài liệu trên website của chúng tôi được bảo vệ bởi bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ. Bạn không được sao chép, phân phối, hoặc sử dụng bất kỳ tài liệu nào mà không có sự cho phép bằng văn bản từ In Trí Thức.
  3. Bảo Mật Thông Tin: Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sử dụng nó chỉ cho mục đích cung cấp dịch vụ. Chúng tôi không chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn trừ khi cần thiết theo quy định pháp luật.
  4. Phí và Thanh Toán: Các chi phí và phương thức thanh toán sẽ được thỏa thuận trước khi bắt đầu dự án. Chúng tôi có thể yêu cầu thanh toán trước hoặc theo tiến độ dự án tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể.
  5. Chính Sách Hủy Bỏ: Bạn có thể hủy bỏ dự án bất kỳ lúc nào trước khi sản phẩm in ấn được hoàn thành. Tuy nhiên, việc hủy bỏ có thể gây ra các chi phí và hậu quả phát sinh tùy thuộc vào tiến độ và phạm vi của dự án.
  6. Chấp Nhận Thay Đổi: Chúng tôi có quyền thay đổi điều kiện và điều khoản này mà không cần báo trước. Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau khi có sự thay đổi này sẽ được coi là sự chấp nhận của bạn đối với các thay đổi đó.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về điều kiện và điều khoản của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ được cung cấp.

Cảm ơn bạn đã đồng ý và tuân thủ các điều kiện và điều khoản của chúng tôi. Chúng tôi rất vui mừng được phục vụ và hỗ trợ bạn trong mọi dự án in ấn của bạn.